Pomiń menu

Fundacja Kocham Maków: dyskusja nad budżetem w Makowie Mazowieckim

W poniedziałek – 28 listopada 2011 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim odbyło się posiedzenia komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz mieszkańców.

Podczas posiedzenia omawiano projekt uchwały budżetu na rok 2012. Dyskusję zdominował temat dotowania z budżetu organizacji pozarządowych w 2012 r. Całą kwotę 120 tysięcy złotych – nieznacznie tylko większą niż w roku bieżącym – postanowiono przeznaczyć do dyspozycji organizacji pozarządowych uczestniczących w tzw. konkursie ofert, który zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu budżetu. Najprawdopodobniej nastąpi to w marcu bądź w kwietniu. Żywo dyskutowany był również, istotny dla mieszkańców, temat budowy boiska „Orlika” i jego lokalizacja.  

Fundacja Kocham Maków