Pomiń menu

Legionowscy Radni "tak" dla Dworca i Szpitala

Radni na „tak” dla dworca i szpitala

Na ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo (30 XI br.) radni przegłosowali uchwały będące „fundamentem” pod budowę dworca i szpitala w Legionowie.

Szpital przy Sowińskiego

Mimo, że do powstania szpitala jeszcze daleka droga, poczyniono już pierwsze kroki, aby powstało on na terenie przychodni zdrowia u zbiegu ulic Sowińskiego i Słowackiego (tzw. Stara przychodnia). Radni przychylili się do zaproponowanych przez urząd przekształceń, zmienili plan zagospodarowania dla tego terenu (przeznaczenie m. in pod zabudowę usług publicznych z zakresu usług zdrowia). (O założeniach dotyczących szpitala pisaliśmy w artykule „Szpital ale jaki?”).

Radni zaakceptowali również modyfikację w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące działki znajdującej się w okolicach muzeum historycznego. Zmiany przewidują przeznaczenie terenu pod zabudowę wielorodzinną oraz zabudowę usługową.

Sprawa dworca na odpowiednich torach

Od kilku lat (marzec 2009 r.) urząd stara się o dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) projektu i budowy Centrum Komunikacyjnego (w tym dworca), ale dopiero w tym roku pojawiła się realna szansa na ich przydzielenie. Obecnie Szwajcarzy finansują już przygotowanie dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt zostanie ostatecznie pozytywnie zaopiniowany to miasto uzyska refundację na poziomie 85% wartości projektu. Rada Miasta Legionowo jednogłośnie wyraziła wolę zabezpieczenia stosownych środków w budżecie miasta w okresie ewentualnej realizacji projektu tj. w latach 2012-2013, w wysokości nie przekraczającej łącznie 34 mln zł.

W styczniu planowane jest spotkanie prezydenta z mieszkańcami Osiedla Piaski m.in. w sprawie planów rozwoju tego osiedla oraz budowy parkingu, będącego częścią Centrum Komunikacyjnego.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS