Pomiń menu

Legionowska Świąteczna Zbiórka Zywności zakończona sukcesem zebraliśmy więcej niż w tamtym roku

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI ZAKOŃCZONA SUKCESEM

ZEBRALIŚMY WIĘCEJ NIŻ W TAMTYM ROKU

 

 

Pomóżmy Potrzebującym" to hasło przyświecało organizatorom Świątecznej Zbiórki Żywności pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego w 2011 r.

Jako uczestnicy programu „SUPER SAMORZĄD” aktywnie dołączyliśmy do akcji.

W dniach 2, 3 i 4 grudnia br. lokalne organizacje pozarządowe wzięły udział w ogólnopolskiej XV Zbiórce Żywności w Legionowie zainicjowanej przez Fundacje Bank Żywności SOS w Warszawie

Świąteczna Zbiórka Żywności, tradycyjnie organizowana jest przed Świętami Bożego Narodzenia, ma na celu zebranie długoterminowych produktów spożywczych, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym legionowianom w okresie świątecznym. Dzięki uprzejmości mieszkańców naszego miasta wolontariusze z organizacji pozarządowych zebrali 3.903,67 kg żywności dla osób samotnych, potrzebujących – najuboższych legionowian.

Dużą pomocą służyli harcerze i uczniowie legionowskich szkół, którzy przez cały czas wspierali działania starszych wolontariuszy z innych organizacji.

Warto wspomnieć, że pomimo istnienia w naszym mieście wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się pomocą społeczną jest niestety coraz więcej osób zagrożonych ubóstwem.

Legionowskie organizacje pozarządowe mają w tym zakresie swój udział pomagając innym potrzebującym pomocy.

Koordynacja działań na rzecz zbiórki żywności prowadzona była przez Panią Danutę Szczepanik Sekretarz Miasta i Panią Ewę Milner-Kochańską Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dlatego składamy podziękowania na ręce tych, którzy przyczynili się do organizacji Świątecznej Zbiórki Żywności:

kierownictwu sklepów: Babilon, Biedronka, Bomi, Carrefour, Floryda, Kaufland,
PSS „Społem”, Tesco, w których zbierano żywność.

Przedstawicielom organizacji pozarządowych za podjęcie idei Świątecznej Zbiórki Żywności oraz za jej sprawne prowadzenie w sklepach i poza nimi:

Pani Annie Wójcik Prezesowi Stowarzyszenia Źródło Życia,

Księdzu Tomaszowi Chciałowskiemu Prezesowi Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus”,

Panu Markowi Niewiadomskiemu Kierownikowi Legionowskiego Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas DWP,

Panu Ryszardowi Winnickiemu Prezesowi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Panu Grzegorzowi Kaszuba reprezentującego Hufiec ZHP Legionowo,

Pani Barbarze Jahołkowskiej pracownikowi Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie,

Pani Eleonorze Sielaszuk reprezentującej Stowarzyszenie Potrzebującym Pomocy Nadzieja.

Podziękowania dla ponad 304 wolontariuszy, którzy trudną i intensywną pracą społeczną na rzecz innych wykonywali z uśmiechem na twarzy.

Szczególnie podziękowania dla Komunalnego zakładu Budżetowego oraz Straży Miejskiej w Legionowie za transport zebranej żywności.

A Legionowianom tradycyjnie dziękujemy za wspaniałomyślność i wielkie serca.

 

 

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS