Pomiń menu

Forum Organizacji Pozarządowych w Świętochłowicach

W ramach programu "Masz Głos, Masz Wybór" zorganizowaliśmy kolejne spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych, którego celem było omówienie możliwości współpracy świętochłowickich NGO w 2012 roku. Poprzednie spotkanie Forum w marcu 2010 roku zaowocowało utworzeniem Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. Tym razem również wypracowano ważne ustalenia.

Najważniejsze ustalenie dotyczy przyszłości Forum. Przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali, iż wspólny głos liderów społecznych będzie bardziej słyszalny a zarazem skuteczniejszy w pracy dla mieszkańców. Forum jest najlepszym narzędziem do większej aktywizacji oraz szerszej dyskusji o problemach miasta. Dlatego już w lutym 2012 roku zwołane zostanie kolejne spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych. W jego trakcie wybrana zostanie Rada Forum, która zajmie się organizacją dalszej, wspólnej pracy świętochłowickich NGO. Doświadczenie liderów społecznych w różnych obszarach oraz niezależność FOP gwarantują merytoryczne i skuteczne działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Kolejne ustalenie zaproponowane przez prowadzącego spotkanie Darka Jurczyka dotyczy utworzenie w ramach Święta Świętochłowic "Miasteczka NGO". Chodzi o wydzielenie w czasie festynu części terenu OSiR Skałka, gdzie organizacje pozarządowe będą mogły wystawić swoje stanowiska i zaprezentować mieszkańcom prowadzone przez nie działania. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zgodnie stwierdzili, że to właśnie Święto Miasta jest najlepszą okazją, aby miasto chwaliło się aktywnością swoich mieszkańców. Dlatego jeszcze w tym tygodniu skierujemy do władz miasta petycję o utworzenie "Miasteczka NGO" w ramach przyszłorocznych obchodów Święta Świętochłowic.

Również w formie petycji do Prezydenta Miasta zaproponowane zostanie przywrócenie nagrody "Przyjaciel Wolontariatu", która jeszcze w roku 2009 była wręczana najaktywniejszym społecznikom w mieście. W ostatniej edycji to mieszkańcy wybierali laureata, ale oczywiście wybór formuły konkursowej należy do władz miasta. Propozycję powrotu tego konkursu złożył jeszcze w czasie ubiegłorocznego Forum, przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów. Jednak wybory samorządowe oraz zmiana na stanowisku Prezydenta Miasta opóźniła złożenie przedmiotowego wniosku.

Wypracowanie wspólnych ustaleń oraz chęć dalszych, merytorycznych działań to dobry prognostyk dla Forum Organizacji Pozarządowych. Mamy nadzieję, że rok 2012 będzie przełomowym i ukonstytuowane w 2012 roku Forum będzie działać prężnie i skutecznie.

 

 

 

Fundacja "Wspólne Świętochłowice"