Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Miejska w Nysie.

Coraz bliżej do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nysie. Z propozycją jej utworzenia zwrócili się do Burmistrz Nysy Jolanty Barskiej uczniowie nyskich szkół. Niebawem specjalna uchwała trafi pod obrady Rady Miejskiej w Nysie. Inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nysie ma przyczynić się do kształtowania postaw obywatelskich oraz aktywności społecznej wśród młodego pokolenia. Pierwsze spotkanie w celu powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyło się we wrześniu 2011r. z udziałem przedstawicieli Burmistrz Nysy oraz Jackiem Makowskim – studentem PWSZ i Joanną Bigos – uczennicą LO Carolinum, Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży. Rozmawiano wtedy o konieczności opracowania statutu, sposobie wyłonienia Rady oraz odpowiedniego przygotowania młodzieży do piastowania funkcji w Radzie.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie