Pomiń menu

Głos Młodego Pokolenia w Olsztynku

W zeszłym tygdoniu w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbyły się konsultacje z młodzieżą, podczas ktorych młodzi ludzie starali się sprecyzować swoje potrzeby. Dyskusję moderowali Radni Mlodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku.

Przedstawiciele klas, którzy przybyli na spotkanie, chętnie zabierali głos. Zwrócono uwagę na potrzebę sworzenia miejsc, w których młodzież mogłaby spędzać czas wolny na świeżym powietrzu, w tym skatepark oraz lodowisko.

Młodzież zwróciła szczególną uwagę na potrzebę przeprowadzenia remontów Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Kina Grunwald. Pojawił się także problem z zasadami udostępniania boiska Orlik, którym postnowiliśmy się zając w najbliższym czasie.

Podczas spotkania przedstawiciel Rady Miejskie zapoznał zgromadzonych z planami budżetu na 2012r., kładąc szczególny nacisk na inwestycje ukierunkowane na młodzież.

Cieszy fakt, że młodzi ludzie chcą dyskutować o swoich problemach i chętnie będą uczestniczyć w kolejnych tego typu spotkaniach. Młodzieżowa Rada Miejska planuje już przeprowadzenie debat w pozostałych olsztyneckich szkołach.

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej