Pomiń menu

Ponad 2 tys. mieszkańców wzięło udział w legionowskich konsultacjach

Mieszkańcy zadecydowali

 

Autobusowe połączenia ze stolicą pozostaną w przyszłym roku bez większych zmian.
Ponad 2 tysiące mieszkańców wzięło udział w konsultacjach dotyczących przyszłorocznego wyglądu komunikacji. Zdecydowana większość nie chce wprowadzaniu linii dowozowej „L”. Władze zgodnie z wolą mieszkańców będą kontynuować rozmowy z ZTM, dodatkowo rozszerzą ofertę bezpłatnego dojazdu do stacji PKP.

Sms`y i ankiety za brakiem zmian

W sumie w konsultacjach związanych z udziałem w programie „Super Samorząd” wzięły udział 2224 osoby, i śmiało można uznać, że było to najpopularniejsze pod względem frekwencji badanie opinii w naszym mieście. Z 1723. legionowian głosujących przez SMS aż 1195 wybrało opcję drugą, czyli brak zmian w komunikacji, a 528 osób opowiedziało się za wariantem pierwszym (skrócenie tras autobusów 723 i 731 do pętli przy Mickiewicza oraz uruchomienie linii dowozowej „L”). Spośród ankiet wypełnionych w urzędzie również zwyciężył wariant drugi, na który oddano 498 głosów. Wariant pierwszy zyskał uznanie jednej osoby. 2 ankiety nie wskazywały żadnego rozwiązania.

Zamiast „102”

W przyszłym roku utrzymany będzie autobus dowozowy kursujący na trasie od stacji PKP Legionowo Przystanek do stacji PKP Legionowo i zgodnie z wolą mieszkańców autobusy te będą pojemniejsze (minimum na 39 osób). Rozszerzenie usług bezpłatnej komunikacji miejskiej stanowić będzie druga linia dowozowa, dedykowana przede wszystkim mieszkańcom Grudzi
i południowo-wschodniej części miasta będąca jednocześnie wypełnieniem luki po zawieszonej linii 102. Jej trasa będzie przebiegała ulicami: Wspólną – Grudzie, Zegrzyńską, Piaskową,
Al. Sybiraków, Zegrzyńską, Warszawską, Sowińskiego, Piłsudskiego, Sobieskiego, Krasińskiego, Sowińskiego i zakończy się na pętli przy Mickiewicza. Kursy realizowane będą od poniedziałku
do piątku w godz. 6.30 – 20.30, a w soboty w godz. 6.30 – 13.30.

Obecnie prowadzone jest postępowanie wyłaniające przewoźnika realizującego to zadanie.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS