Pomiń menu

Legionowski budżet czeka na akceptacje

Budżet czeka na akceptację

 

Mimo niższych niż w ubiegłym roku wpływów do budżetu, przyszłoroczne finanse Legionowa zostały zaplanowane tak, aby kontynuować rozwój miasta i jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Z ponad 153 mln na wydatki, najwięcej przeznaczone zostanie na oświatę, a ponad 20 mln zł ulokujemy w legionowskich inwestycjach i przebudowie dróg.

Oświata na 1. miejscu

Ogółem na oświatę i wychowanie w przyszłym roku przeznaczone jest ponad 60 mln zł (52,52 % pochodzi z własnych środków, pozostałą cześć pokrywa subwencja oświatowa). Ponad 20 mln kosztować nas będą miejskie przedszkola, podobnego rzędu kosztu poniesiemy
na szkoły podstawowe.

Inwestujemy w Legionowo

Na inwestycje wydamy kwotę około 20 mln zł. Planowane są m. in. remonty ulic, wybudowany zostanie już trzeci budynek socjalny na Kozłówce oraz drugi budynek wielomieszkaniowy na Os. Młodych – w sumie ponad 7,6 mln zł. Zaplanowano również projekt
i budowę kanalizacji sanitarnej (1,1 mln zł), a także zakończenie modernizacji kanalizacji deszczowej (5 mln zł). Dla poprawy bezpieczeństwa przewidziana jest rozbudowa monitoringu miejskiego, za kwotę 40 tys. zł. Zabezpieczyliśmy również środki na projekt techniczny
i rozpoczęcie prac przy budowie Centrum Komunikacyjnego, którego koszt całkowity zamknie się w 34 mln zł, z czego 85% sfinansowane będzie ze środków zewnętrznych, a jedynie 15% z budżetu miasta.

Sport i Kultura

W sumie na kulturę i sport przeznaczono 10,4 mln zł. W wydatkach tych mieszczą się m. in. dotacje dla MOKu (1,6 mln zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (1,2 mln zł), Muzeum Historycznego (0,8 mln zł) oraz MOSiRu (1,4 mln zł). 1,4 mln zł przeznaczone będzie na dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na propagowanie sportu wśród mieszkańców Legionowa, 1 mln zł na modernizację stadionu miejskiego.

Pomoc społeczna i wychowanie
Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 11 % wszystkich wydatków. Kwota ta rozdysponowana będzie m. in. na ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe oraz na realizację zadań w ramach projektu „Złap swój sukces”, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Gospodarka komunalna i komunikacja Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 3,45 mln zł, z tych pieniędzy będzie realizowana m. in. akcja odśnieżania, wywóz śmieci, pompowanie wód deszczowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie studni chłonnych. Oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonie prawie 1,5 mln złotych, a utrzymanie zieleni kosztować nas będzie ponad 300 tyś zł. Natomiast dotacja na dofinansowanie komunikacji ZTM, Kolei Mazowieckich i S9 w przyszłym roku to wydatek 4,5 mln zł.

Budżet zostanie poddany pod głosowanie radnych na grudniowej sesji Rady Miasta Legionowo.

Projekt budżetu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.legionowo.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTMxMzYsMSwwKQ==

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS