Pomiń menu

Młodzież uczy się konsultacji społecznych

13 grudnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie odbyły się warsztaty dla młodzieży dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych. W pracy z uczniami została wykorzystana metoda Future City Game, która pomaga uczestnikom w zaprojektowaniu i stworzeniu wspólnej i wieloaspektowej wizji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Najlepszym uczestnikom Burmistrz Zdzisław Matusewicz wręczył nagrody. Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór, której uczestnikiem jest Gmina Trzebiatów.

– Są to pierwsze takie warsztaty w Trzebiatowie,w których samorząd zachęca uczniów do włączenia się w kształtowanie przestrzeni publicznej miasta. Celem warsztatów jest także zapoznanie uczniów z tematem lokalnej partycypacji publicznej oraz zaangażowanie we współtworzenie Programu Aktywności Lokalnej Trzebiatowa – powiedział Łukasz Trawiński z Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

Uczniowie wezmą udział w rzeczywistym procesie lokalnej partycypacji publicznej. Postaramy się zapytać młodzież, jak widzą przyszłość trzebiatowskiego rynku oraz funkcje i zagospodarowanie przestrzeni obok Baszty Kaszanej – mówi Wojcich Sańko, prowadzący warsztaty.

Podczas warsztatów wykorzystana została innowacyjna metoda tworzenia pomysłów Future City Game stworzona przez British Council – brytyjską agencję ds. współpracy kulturalnej oraz oświatowej. Metoda Future City Game polega na pracy 25 osób w 5 grupach, które rywalizują o tytuł najlepszego pomysłu na wspieranie aktywności społecznej i wizję zagospodarowania przestrzeni publicznej miasta.

Podczas uroczystego podsumowania warsztatów Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz nagrodził najlepszych uczestników i tym samym zachęcił ich do angażowania się w publiczne sprawy trzebiatowskiego samorządu.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór w której Gmina Trzebiatów zachęca mieszkańców do aktywnego włączenia się w życie społeczne miasta i gminy. Prace uczniów zobaczyć można w holu Urzędu Miejskiego.

 

Fort Rogowo