Pomiń menu

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie budżetu Gminy Nysa

 12.12.2011 r. w czytelni czasopism Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie odbyły się konsultacje społeczne mieszkańców gminy z Burmistrz Nysy Jolantą Barską na temat budżetu 2011 oraz założeń finansowych na rok 2012. Pani Burmistrz towarzyszyli zastępcy: Aleksander Juszczyk i Piotr Walach oraz skarbnik Marian Lisoń i rzecznik prasowy Urzędu Miasta Artur Pieczarka.

W roli moderatora spotkania wystąpiła Barbara Tkaczuk, która wprowadziła zebranych w temat, ustaliła zasady dyskusji oraz przypomniała o akcji Masz Głos, Masz Wybór i jej organizatorach.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji multimedialnej dotyczącej „Strategii Rozwoju Gminy Nysa 2004-2015”. Zaprezentowano osiągnięcia w każdej sferze życia społecznego oraz przedstawiono plany na przyszłość. W prezentacji znalazły się dane liczbowe obrazujące dochody i wydatki gminy, które na bieżąco uzupełniali komentarzem Pani Burmistrz oraz skarbnik Marian Lisoń.

W drugiej części spotkania mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań władzom miasta. Rozmowy toczyły się wokół takich zagadnień jak: wydatki na oświatę, kredyty, inwestycje gminne oraz plany zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ponadto pytano  o ochronę przyrody (pomniki przyrody, szlaki turystyczne), budowę chodników oraz ogólną estetykę miasta. Mówiono o promocji gminy oraz promocji osób dla niej zasłużonych. Proponowano zorganizowanie przeglądów artystycznych, szczególną uwagę zwrócono na potrzebę krzewienia kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży.

Dużo uwagi poświęcono tematowi likwidacji jednego z nyskich gimnazjów oraz szkoły podstawowej we wsi Koperniki. Przedstawiciele rodziców i nauczycieli czekali na wyczerpujące wyjaśnienia w tej sprawie i powody decyzji likwidacji tychże placówek.

Pytano także o plany związane z zagospodarowaniem zakładów poprzemysłowych, budową parkingu podziemnego i hali sportowej. Na wszystkie pytania mieszkańców Pani Burmistrz oraz jej współpracownicy starali się wyczerpująco odpowiadać.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy oraz przebiegało sprawnie merytorycznie i technicznie. Na koniec padły propozycje zarówno ze strony władz, biblioteki jak i mieszkańców gminy, by tego typu spotkania odbywały się częściej.

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie