Pomiń menu

Kto pyta o samorząd, ten wie, co się dzieje w jego mieście

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” ze Złotoryi, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór i walki o tytuł Super Samorząd 2011 przeprowadziło e-ankietę (http://www.ankietka.pl/ankieta/71656/super-samorzad.html) wśród mieszkańców Złotoryi.

 

Celem ankiety było zebranie opinii mieszkańców na temat przepływu informacji publicznych na poziomie lokalnym oraz w sprawie konsultacji społecznych. Dzięki serwisowi www.ankietka.pl w dniach od 27 października do 16 grudnia w badaniu wzięło udział 83 internautów – mieszkańców Złotoryi. Informacja o ankiecie została umieszczona w Gazecie Złotoryjskiej oraz na Forum http://www.zlotoryja.info/portal/forum/pokaz_temat.php?294

Poniżej prezentujemy odpowiedzi mieszkańców na nasze pytania:

1. Z jakich środków przekazu korzystają Państwo najczęściej, aby dowiedzieć się o lokalnych wydarzeniach?

Odpowiedź

%

Ilość

    – lokalne portale internetowe np. www.zlotoryja.info

85.54%

71

    – lokalna prasa np. Gazeta Złotoryjska, ECHO Złotoryi

25.3%

21

    – strona internetowa Urzędu Miasta i Biuletyn Informacji Publicznej,

22.89%

19

    – tablice, słupy ogłoszeniowe

20.48%

17

Komentarz:
Głównym źródłem informacji publicznych dla mieszkańców miasta jest najpopularniejszy lokalny portal internetowy www.zlotoryja.info Swoją popularność zawdzięcza szybkością przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach oraz możliwością komentowania na forum ważnych i kontrowersyjnych spraw.

Ważnym dla mieszkańców źródłem informacji są lokalne gazety: Gazeta Złotoryjska (wychodząca co tydzień) czy ECHO Złotoryi (miesięcznik o tematyce historycznym). Strona internetowa Urzędu Miasta www.zlotoryja.pl nie stanowi, a powinna, ważnego źródła informacji dla mieszkańców. Mała liczba odwiedzających miejski serwis internetowy jest związana z nieatrakcyjnym wyglądem strony internetowej, trudnością ze znalezieniem poszukiwanych informacji czy małą częstotliwością pojawiających się na niej aktualnych informacji.

Na końcu pojawiły się słupy ogłoszeniowe i tablice. Ich zaletą jest możliwość przeczytania o lokalnych ofertach kupna/sprzedaży, wydarzeniach kulturalnych. Wadą niestety jest bardzo szybko znikające informacje ze względu na „zaklejanie” plakatów czy ich zrywanie.

2. Czy Państwa zdaniem strona internetowa Urzędu Miasta Złotoryja www.zlotoryja.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej pozwala łatwo odnaleźć poszukiwane informacje?

Odpowiedź

%

Ilość

    NIE

65.06%

54

    TAK

25.3%

21

    NIE WIEM

9.63%

8

Komentarz:
To pytanie potwierdza opinie mieszkańców o trudności w szybkim i intuicyjnym odszukaniu poszukiwanej informacji na stronie internetowej www.zlotoryja.pl oraz w tzw. BIP-ie.

3. Czy uważają Państwo, że liczba tablic, słupów ogłoszeniowych jest w Złotoryi wystarczająca, aby uzyskać niezbędne informacje publiczne?xxx

Odpowiedź

%

Ilość

    NIE

49.39%

41

    TAK

39.75%

33

    NIE WIEM

10.84%

9

Komentarz:
Słupy ogłoszeniowe i tablice są widoczne w centrum Złotoryi, których brakuje przy dużych osiedlach.

4. Czy Państwa zdaniem sesje rady miasta Złotoryja powinny odbywać się w godzinach popołudniowych (np. po godz. 15.00) lub w soboty?

Odpowiedź

%

Ilość

    NIE

69.87%

58

    TAK

16.86%

14

    NIE WIEM

13.25%

11

Komentarz:
Mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za zmianą czasu posiedzeń sesji Rady Miejskiej w celu umożliwienia im w nich udziału. Zazwyczaj sesje rozpoczynają się o godz. 14.00 czyli wtedy, gdy większość mieszkańców jest jeszcze w pracy. Oznacza to, że jeżeli mieszkańcy mieliby możliwość to uczestniczyliby częściej w sesjach, szczególnie w tych, na których poruszane są ważne dla nich sprawy.

 

5. Czy funkcjonowanie regularnego biletynu miejskego, w wersji elektronicznej i drukowanej, zawierającego informacje o działaniach podejmowanych przez lokalne władze byłby dobrym sposobem przekazywania informacji publicznej?xxx
 

Odpowiedź

%

Ilość

    TAK

83.13%

69

    NIE WIEM

10.84%

9

    NIE

6.02%

5
 
Komentarz:
Władze lokalne są wybierane przez mieszkańców i mieszkańcy miasta chcą wiedzieć jak pracują wybrani przez nich przedstawiciele. Źródłem takiej informacji mógłby być wydawany cyklicznie, bezpłatny, biuletyn miejski.
 
6. Czy wiedzą Państwo, w jakich dniach i godzinach pełnione są dyżury Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej?
 

Odpowiedź

%

Ilość

    NIE

50.6%

42

    TAK

39.75%

33

    NIE WIEM

9.63%

8
 
Komentarz:
Niektórzy mieszkańcy, w szczególności ci, co umawiali się na spotkanie, wie, kiedy odbywają się dyżury Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi. Burmistrz Ireneusz Żurawski przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10.00 – 15.00 natomiast Przewodniczący RM w środy w godz. 11.00-16.00 Uważamy, że ze względu na liczne wyjazdy służbowe czy „pilne sprawy” liczba dyżurów powinna ulec zwiększeniu a czas ich pełnienia powinien pozwolić mieszkańcom na udział w takich spotkaniach. Niestety nie ma chyba praktyki, aby radni miejscy również pełnili swoje dyżury i spotykali się z mieszkańcami. Możliwe, że nie dotarliśmy do informacji o dyżurach radnych.
 
7. Czy Państwa zdaniem potrzebne są konsultacje społeczne?
 

Odpowiedź

%

Ilość

    TAK

87.95%

73

    NIE WIEM

7.22%

6

    NIE

4.81%

4
 
Komentarz:
Zdecydowana większość opowiedziała się za koniecznością konsultowania ważnych spraw z mieszkańcami miasta. Warte podkreślenia jest to, aby takie konsultacje odbywały się „na neutralnym gruncie” czyli poza Urzędem Miasta oraz aby dotyczyły „fazy projektowej” danej inwestycji. Chodzi więc o to, żeby mieszkańcy wyrazili swoje opinie, pomysły i obawy związane z daną inwestycja na tyle wcześnie aby mieć na nią wpływ a nie gdy decyzje zostały już podjęte.
 
8. Czy uczestniczyli Państwo kiedykolwiek w konsultacjach społecznych?
 

Odpowiedź

%

Ilość

    NIE

60.24%

50

    TAK

39.75%

33

    NIE WIEM

0%

0
 
Komentarz:
Większość ankietowanych nie uczestniczyło nigdy w konsultacjach społecznych, co może być związane albo z brakiem informacji o takich konsultacjach oraz o tym, że odbywają się one bardzo rzadko. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pojawiły się głosy mówiące o udziale w konsultacjach społecznych. Nie wiadomo jednak czy był to udział bierny czy czynny.
 
9 . Czy wszystkie inwestycje w mieście powinny być poddawane konsultacjom społecznym?
 

Odpowiedź

%

Ilość

    TAK

56.62%

47

    NIE

22.89%

19

    NIE WIEM

20.48%

17
 
Komentarz:
Mieszkańcy chcą mieć wpływ na życie w mieście, dlatego zdecydowanie opowiadają się za umożliwieniem im „prawa do głosu” nie tylko podczas wyborów samorządowych lecz w szczególności w trakcie kadencji władz lokalnych. Oto, jakie głównie tematy powinny być z nimi konsultowane prezentujemy poniżej:
 
10 . Jeżeli odpowiedź b) to:
Jakie Pani/Pana zdaniem inwestycje powinny być poddawane konsultacjom społecznym?
 • Konsultacjom społecznym powinny być poddawane tylko kluczowe inwestycje albo "wrażliwe" dla mieszkańców,
 • Przetargi: 1) w kwocie przekraczającej 500 tys. zł, 2) zmieniające wygląd centrum miasta,
 • Te, które mają negatywny wpływ na komfort życia grupy mieszkańców,
 • Inwestycje strategiczne dla miasta i regionu, które z założenia będą budziły kontrowersje,
 • Przejęcie złotoryjskiego szpitala przez KGHM (jaki ma w tym interes spółka?); odnośnie zieleni w rynku; parkingi; rondo koło hotelu; kolejne markety wykańczające małe sklepy (czy chcemy aby w przyszłości nie było małych sklepów?); inwestycje związane z remontem terenów tj: zalew, sztolnia; bezpańskie psy nie wyłapywane od dawna ze względu na koszty; działania straży miejskiej; monitoring,
 • Gdzie jest możliwy duży dochód dla miasta,
 • Najważniejsze sprawy i inwestycje,
 • Ważne dla miasta oraz te które budzą kontrowersje, np. restauracja „Grzybek” w centrum rynku,
 • Monitoring; place zabaw dla dzieci; obwodnica miasta, imprezy lokalne,
 • Inwestycje wpływające na zanieczyszczenie środowiska, diametralnie zmieniające wygląd miasta, uciążliwe dla mieszkańców ze względu np. na hałas,
 • Obwodnicy miasta,
 • Inwestycje w obrębie rynku; miejsc związanych z historią miasta; zabytków; inwestycje na terenach zielonych, w parkach,
 • Ważne dla mieszkańców powyżej 50 osób.

11 . W jaki sposób można ułatwić mieszkańcom możliwość konsultowania projektów inwestycji planowanych przez samorząd lokalny?
 

Odpowiedź

%

Ilość

    – organizowanie spotkań przedstawicieli samorządu lokalnego z mieszkańcami,

68.67%

57

    – przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców,

65.06%

54

    – e- konsultacje, czyli przesyłanie opinii nad np. projektem uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej,

49.39%

41

    – rozmawiając bezpośrednio z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miasta i radnymi,

34.93%

29

    – uczestnicząc w sesjach Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji,

34.93%

29

    – korespondencyjnie, czyli przesyłanie opinii na odpowiednim formularzu do urzędu miejskiego,

20.48%

17

    – nie wiem

3.61%

3
 
Komentarz:
Mieszkańcy chcą mieć możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami lokalnego samorządu i przekazania im swojej opinii o inwestycjach przeprowadzanych w mieście.
Otrzymaliśmy wiele ciepłych słów za przeprowadzenie tej ankiety w ramach konkursu Super Samorząd 2011. Otrzymaliśmy również ważne informacje jak lepiej przygotowywać podobnego rodzaju ankiety i jakich błędów unikać podczas konstruowania pytań. Będzie to dla nas ważne doświadczenie przy organizacji kolejnych ankiet (czy nawet e-konsultacji), gdyż sami mieszkańcy przyznali, że jest to dobry sposób prezentowania ich opinii o działaniach podejmowanych przez lokalne władze Złotoryi.