Pomiń menu

Znamy wyniki ankiety

Ankieta dotycząca przepływu informacji oraz wiedzy mieszkańców na temat włączania się w proces kształtowania przestrzeni publicznej prowadzona była na oficjalnej stronie Urzędu Miasta www.trzebiatow.pl oraz Facebooku Gminy Trzebiatów. Z ankiety wynika, że mieszkańcy wiedzą gdzie szukać informacji na temat działania samorządu, lecz nie wiedzą jak włączać się w tworzenie przestrzeni publicznej miasta i gminy.

Przepływ informacji w Gminie działa coraz lepiej. Dzięki nowej i zmodernizowanej stronie internetowej mieszkańcy są informowani na bieżąco co dzieje się w gminie Trzebiatów. Dzięki wynikom ankiety, wiemy także, że mieszkańcy Gminy nie wiedzą jak włączać się w tworzenie przestrzeni publicznej miasta, jednak będziemy się starać i informować trzebiatowian jak mogą pomóc samorządowi w tym procesie – powiedział Burmistrz Zdzisław Matusewicz

Udział w ankiecie wzięło ponad 200 osób. Ankieta dla mieszkańców Gminy dostępna będzie także po zakończeniu akcji Super Samorząd.

Fort Rogowo