Pomiń menu

Przebudowa centrum Katowic – konsultacje społeczne

 

Dnia 15.12.2011 r. przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach realizujący zadania konkursu Super Samorząd 2011 akcji Masz Głos Masz Wybór, wzięli udział w dyskusji publicznej zorganizowanej w Urzędzie Miasta Katowice, dotyczącej planu zagospodarowania terenu wzdłuż alei Korfantego między rondem a rynkiem w centrum Katowic. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 mieszkańców, aktywnych i dobrze przygotowanych do dyskusji. Część z nich stanowili doświadczeni architekci, którzy krytycznie ocenili projekt zaprezentowany przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego UM Katowice – Panią Teresę Homan-Chanek. Wątpliwości dotyczyły w szczególności kształtu dwóch placów publicznych przeciętych ruchliwą drogą oraz torami tramwajowymi, wielkomiejskiej zabudowy i rezygnacji z zieleni, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i trzech poprzecznych ciągów pieszo-jezdnych. Uwagi do projektu planu można zgłaszać do 18 stycznia 2012 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach