Pomiń menu

Wyniki Ankiety "Czy wiesz gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje"

 

WYNIKI ANKIETY

Czy wiesz gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje?

W ankiecie wzięło udział 21 osób. Ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań w tym 1 otwarte, 3 jednokrotnego i 1 wielokrotnego wyboru dotyczących sposobu szukania i załatwiania przez nich spraw w Urzędzie. Głosy rozkładały się następująco:

Pytanie 1: Ile razy załatwiał/a/ Pan/i/ sprawę w Urzędzie Gminy w Ustce w ciągu ostatnich miesięcy br.?

Przedział

Ilość

%

0

3

14,29

1-3

11

52,38

4-6

5

23,81

7-10

2

9,52

 

Pytanie 2: W jakim czasie załatwiono Pana/i/ sprawę i czy był to termin Pana/ią/ satysfakcjonujący ?

Odpowiedź

Ilość

%

Tak

15

75,43

Raczej tak

5

23,81

Raczej nie

Nie

 

Pytanie 3: Czy wie Pan/i/, gdzie szukać informacji o planowanych spotkaniach, posiedzeniach Rady Gminy, Komisji itp?

Odpowiedź

Ilość

%

Tak

20

95,24

Nie

1

4,76

 

Pytanie 4: Z którego źródła informacji korzysta Pan/i/ najczęściej?

Odpowiedź

Ilość

%

Tablice i słupy ogłoszeniowe

4

19,05

Strona internetowa UG

13

61,90

BIP

11

52,38

Żadne z powyższych

 

Pytanie 5: Czy uważa Pan/i/, że należy wprowadzić zmiany w systemie komunikacji urzędników z mieszkańcami Gminy Ustka?

Odpowiedź

Ilość

%

Tak

1

4,76

Nie

14

66,67

Nie wiem

6

28,57

 

Z badania wynika, że ankietowani w większości są zadowoleni ze współpracy z urzędnikami, wiedzą gdzie szukać informacji i najchętniej wykorzystują do tego celu stronę internetową Urzędu Gminy jak i BIP.

 

Stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym Przystań