Pomiń menu

Gdzie szukać informacji? W Nysie już wiadomo

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie w ramach akcji Masz Głos , Masz Wybór opracowała ankietę , której celem było zbadanie jakości przepływu informacji w relacji obywatel – samorząd oraz wiedzy mieszkańców na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej w Gminie Nysa. Było to połączenie realizacji zadania I (Etap2) z zadaniem II.

Anonimową ankietę zawierającą 20 pytań wypełniło 119 osób  w tym 72 kobiety,  44 mężczyzn, 3 osoby nie określiły płci. Badaniami objęto mieszkańców z różnym wykształceniem, zróżnicowaniem wiekowym i zawodowym. Formularze były dostępne w bibliotece centralnej, jej filiach, w szkołach średnich, Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz na stronie www.migbp.nysa.pl . Ankietę wypełniano w okresie od lipca do października br.

Z badań wynika, że większość społeczeństwa jest zadowolona ze współpracy z samorządem i jest zorientowana gdzie szukać potrzebnych informacji. Ankietowani najchętniej korzystają z Internetu (strona Urzędu Miejskiego), punktu informacyjnego w UM, prasy lokalnej. Dość dobrze wypadł w ankiecie poziom wiedzy respondentów  dotyczący aktualnego programu rewitalizacji Nysy.

Podsumowana ankieta będzie przekazana władzom miasta. Mamy nadzieję, że zebrany materiał będzie przyczynkiem do dokonywania zmian i poprawy relacji obywatel – samorząd.

Szczegółowe opracowanie ankiety zostanie dołączone jako załącznik do końcowego raportu z realizacji działań w ramach akcji.

 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie