Pomiń menu

Działania Inicjatywy §18 przynoszą zmiany

 Ostatnia tegoroczna Sesja będzie jednocześnie pierwszą gdzie mieszkańcy będą mogli zabrać głos, bez niepotrzebnych  głosowań czy też  podpierania się Statutem.

Już  na grudniowej sesji każdy z mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska będzie mógł zabrać głos, nie będzie już potrzebne głosownie czy  mieszkaniec  może mówić czy też nie, nie dojdzie już do kuriozalnych sytuacji jakie miały miejsce na wrześniowej sesji. Mieszkaniec nie będzie też musiał prosić radnych by ci odczytali jego pytanie, które wcześniej przygotował na piśmie.

Inicjatywa §18 zrodziła się po wrześniowej Sesji Rady Miejskiej, wówczas to doszło do kuriozalnych sytuacji. Mieszkańcy by móc zabrać głos potrzebowali do tego zgody i głosowania  radnych.

Po tej Sesji grupa mieszkańców skupiona wokół „Inicjatywy § 18, zaproponowała dodanie do  Statutu, pkt. 6 „wolne wnioski i interpelacje mieszkańców”, tłumacząc, że taka  zmiana usankcjonuje prawnie i potwierdzi konstytucyjne prawo do wolności słowa i wypowiedzi wszystkim mieszkańcom obecnym na sesji.

Nazwa  inicjatywy powstała od paragrafu 18 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który mówi jaki porządek obrad powinna zawierać sesja Rady Miasta.

Inicjatywę założyli Tomasz Baluś – portal NaszaKalwaria.pl, Jerzy Rojek – Obywatelska Organizacja Strażnicza, a także min. Rafał „Albin” Łęczyński – rozpoczęli prace nad obywatelskim projektem  „Inicjatywa §18”.

W kolejnych swoich działaniach  Inicjatywa §18, będzie starła się przekonać i zachęcić Przewodniczącego, radnych i burmistrza do tego by Sesje Rady Miejskiej odbywały się w godzinach popołudniowych około godz. 17.00, czyli w takich, które będą przeciętnemu mieszkańcowi dawały szanse udziału w gminnej debacie jaką jest Sesja Rady Miejskiej.

 

NaszaKalwaria.pl