Pomiń menu

Legionowski Starosta w dzisiejszym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita".

Walka z janosikowym trwa

 

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł pani Marii Weber poświęcony zmianom zasad naliczania subwencji równoważącej zwanej potocznie janosikowym. Swoje stanowisko w tej sprawie, na łamach gazety, zaprezentował również starosta Jan Grabiec.

Janosikowe polega na przekazaniu znacznej części dochodów bogatszym samorządom na rzecz tych biedniejszych. Zgodnie z wyliczeniami pana Aleksandra Nelickiego z uczelni im. Łazarskiego, na które powołuje się autorka artykułu jedynie 7% podatku trafia do najuboższych samorządów. Zdecydowana większość środków wędruje do miast na prawach powiatu, gdzie dochód na mieszkańca jest stosunkowo wysoki. Ten niesprawiedliwy algorytm podziału środków spowodował, że samorządy postanowiły wystąpić z obywatelskim projektem ustawy, dotyczącym racjonalizacji podatku.

Swoje stanowisko w tej sprawie na łamach Rzeczpospolitej przedstawił starosta legionowski Jan Grabiec, który popiera obniżenie subwencji równoważącej o około 20-30% dla powiatów i województw. Gwarancja wzrostu wsparcia powinna być zachowana jednak dla najbiedniejszych samorządów. Powiat legionowski obecnie plasuje się na 11. miejscu w kraju pod względem dochodów z PIT na jednego mieszkańca. Po wpłaceniu janosikowego spada na 287. miejsce. Wyliczenia te pokazują jak niesprawiedliwy i destrukcyjny jest ten podatek.

Jak najszybsza zmiana formuły naliczania janosikowego jest priorytetem dla samorządów.
Z raportów międzynarodowej agencji ratingowej Fitch wynika, że w najbliższym roku samorządy staną w obliczu wzrostu wydatków operacyjnych z jednoczesnym spadkiem dochodów, co może mieć negatywny wpływ na realizowane inwestycje.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS