Pomiń menu

Kolejne Stypendia Naukowe w Legionowie

Kolejne stypendia naukowe

 

Podczas ostatniej w tym roku kalendarzowym sesji Rady Miasta Legionowo (28 grudnia br.) zostały wręczone po raz drugi stypendia naukowe Prezydenta Miasta dla studentów – mieszkańców Legionowa. Stypendia te przyznawane są za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen pow. 4,7) oraz zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Za osiągnięcia w roku akademickim 2010/11 stypendia naukowe otrzymali: 1) Pani Ewa Starczewska – studentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku historia; 2) Pani Edyta Ciok – studentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku stomatologia; 3) Pan Łukasz Ciskowski – student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo; 4) Pan Michał Piotr Orłowski – student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na kierunku architektura; 5) Pani Katarzyna Rucka – studentka Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe; 6) Pani Madlena Kratiuk – studentka Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne; 7) Pani Magdalena Grzybowska – studentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku filologia polska. Serdecznie gratulujemy.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS