Pomiń menu

Legionowski Starosta odznaczony

 

Starosta odznaczony

 

Na sesji Rady Powiatu w Legionowie starosta legionowski Jan Grabiec został odznaczony medalem „Zasłużony dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

To prestiżowe odznaczenie zostało przyznane staroście oraz prezydentowi miasta Legionowo przez Kapitułę Odznaki Honorowej Zarządu Głównego Żołnierzy Wojska Polskiego.

W krótkim wystąpieniu prezydent Smogorzewski odniósł się do ogromnego patriotyzmu i doświadczenia życiowego działaczy Związku. Podziękował również płk. Mieczysławowi Kasiakowi – inicjatorowi nadania odznaczenia za dostrzeżenie sylwetek samorządowców na polu troski o dobre imię polskiego żołnierza. Zadeklarował również pełne wsparcie przy realizacji wspólnych inicjatyw, mających na celu krzewienie wartości społecznych i patriotycznych wśród młodego pokolenia.

Przyznanie odznaczenia stanowi dla samorządowców bodziec do dalszej pracy ze związkami kombatanckimi

 

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS