Pomiń menu

Budżet 2012 – co będzie się działo w Świętochłowicach?

W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów – Stowarzyszenie „Aktywni dla Świętochłowic” wspólnie z Fundacją „Wspólne Świętochłowice” – także uczestnikiem akcji – zorganizowało w dniu 17 listopada 2011r. otwarte spotkanie mieszkańców z władzami miasta na temat „Budżet 2012 – co będzie się działo w naszym mieście”. 

W spotkaniu zorganizowanym w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach wzięło udział około stu mieszkańców miasta. 

Władze Świętochłowic reprezentowali: Przewodniczący Rady Miasta Marek Palka wraz z grupą radnych oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta w osobach: Skarbnika Miasta – Agaty Ślęzak i rzecznika prasowego – Krzysztofa Maciejczyka. 

Moderatorem spotkania był członek Fundacji „Wspólne Świętochłowice” – Jacek Kamiński, który na wstępie spotkania przedstawił w formie multimedialnej projekt budżetu miasta na rok 2012. Planowane wpływy oraz wydatki w przyszłorocznym budżecie oraz plan inwestycji jakie będą realizowane w Świętochłowicach w 2012 roku przedstawiła Skarbnik Miasta. 

W toczącej się dyskusji mieszkańcy zadawali pytania na nurtujące ich od dawna problemy. Najistotniejszym z nich była kwestia dalszej przyszłości szpitala miejskiego. Kiedy zostanie zrekonstruowany otwarty basen w Ośrodku Sportu i Rekreacji Skałka, jakie będą ponadto podejmowane działania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej? Co z bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym? Kolejnym problemem przedstawionym przez mieszkańców były sprawy komunikacji i ruchu drogowego w mieście. Odpowiedzi udzielali wszyscy reprezentujący organy samorządowe. 

Uczestnicy spotkania jednocześnie wyrazili wolę aby sposobowi komunikowania się z władzami samorządowymi nadać trwały charakter poprzez wprowadzenie rozwiązań mających za podstawę uchwałę rady miejskiej regulującej to zagadnienie.

Aktywni dla Świętochłowic