Pomiń menu

Forum Organizacji Pozarządowych, Mława 27 października 2011 r.

 

Ponad 60 osób uczestniczyło w organizowanym po raz pierwszy na tak szeroką skalę Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mławskiego. Poza mławskimi organizacjami w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z gmin powiatu. Zaproszenie stowarzyszeń spoza Mławy miało na celu stworzenie platformy wymiany informacji, wymiany doświadczeń, poprawę współpracy z samorządami, a w konsekwencji – wzrost aktywności społecznej mieszkańców powiatu mławskiego. Do uczestnictwa w Forum zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele wszystkich organizacji z terenu powiatu mławskiego, ale także osoby zajmujące się współpracą z organizacjami z poszczególnych gmin. Panele prowadzili doświadczeni fachowcy w swoich branżach. Andrzej Rybus Tołłoczko – Doradca Wojewody Mazowieckiego ds. organizacji pozarządowych oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazał informacje dotyczące wypełniania nowych wzorów oferty i sprawozdań związane z realizacją zadania publicznego. Z sali padało wiele pytań m.in. dotyczących Ustawy o ochronie danych osobowych przy składaniu wniosków czy jak rozliczać koszt pracy wolontariusza. Na przykładzie pracy Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (działającej od początku tego roku) Joanna Malarczyk – Kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, wyjaśniła idee, zalety i wady funkcjonowania rad. Przedstawiono dwa projekty funkcjonujące na terenie naszego województwa służące integracji środowiska NGO na Mazowszu. O zaletach budowania sieci organizacji pozarządowych mówiła Katarzyna Leśko-Loda – Koordynator projektu Federacji Organizacji Służebnych Mazowia „Budujemy współpracę na Mazowszu”. Natomiast projekt Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie „Razem dla Północnego Mazowsza” przedstawił Tomasz Kraskowski – Kierownik projektu. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Puzio Dębska, omówiła najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiła także prezentację podsumowującą współpracę Miasta Mława z trzecim sektorem. Jednym w punktów Forum, był prezentacja inicjatyw pozarządowych (mławskich dobrych praktyk). Zaprezentował się w Mławie, projekt "Rzemiosło Zawkrza i jego rola w rozwoju regionu" przedstawił Zbigniew Małolepszy z Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Artur Dębki omówił inicjatywy Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej (dorobek książkowy, organizacja wystaw, plenerów). Przedstawicielka Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego Euro-Inicjatywa, Anna Szymańska zaprezentowała projekty realizowane dzięki dofinansowaniom ze źródeł zewnętrznych. Cezary Kądrzycki, prezes Uczniowskiego Klubu Judo "Siódemka" przedstawił specyfikę działalności swojej organizacji.

Mławskie Forum Aktywnych Kobiet