Pomiń menu

Legionowo stawia na programy pomocowe

Programy Pomocowe

Programy pomocowe odgrywają istotne znaczenie przy wdrażaniu wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach strategi rozwoju gminy Legionowo. Według polskiego systemu finansowania środki uzyskane w ramach programów pomocowych zaliczone zostały do zewnętrznego źródła finansowania. Mogą to być zarówno publiczne środki krajowe i zagraniczne w programach krajowych, programach wspólnotowych, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak i środki pochodzące ze źródeł niepublicznych. Dofinansowanie z różnego rodzaju programów pomocowych jest niezmiernie ważne dla powodzenia wielu projektów realizowanych przez Gminę Legionowo, ponieważ decyduje o efektywności prowadzonych działań, zakresie, tempie realizacji oraz kosztach całkowitych. Dlatego Urząd Miasta Legionowo stara się pozyskać możliwie znaczące środki w ramach programów pomocowych by systematycznie podnosić jakość życia w Legionowie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi i zakończonymi już projektami Urzędu Miasta Legionowo na stronie internetowej urzędu.

 

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS