Pomiń menu

Laur standardu Investors in People dla Urzedu Miasta w Mławie

Urząd Miasta w Mławie od roku przygotowywał się do wypełnienia wymogów standardów zarządzania Inestors in People. W listopadzie 2011 roku audytor z Investors in People International przeprowadził w Urzędzie audyt i na podstawie jego raportu oraz decyzji panelu, który ostatecznie decyduje o tym, czy dana instytucja spełnia wymagania standardu Urząd Miasta w Mławie, jako druga instytucja publiczna w Polsce otrzymało certyfikat Investors in People.

Investors in People to standard, który narodził się w wielkiej Brytanii. Prowadząc badania w instytucjach publicznych okazało się , że jednym z największych problemów jest komunikacja – zarówno ta wewnętrzna, jak i komunikacja z klientami. Tworzenie dokumentów nie jest rozwiązaniem, chodzi bowiem o zmianę postaw i przełamanie niewidzialnej bariery urzędnik – klient (nie petent, czy interesant). Mieszkańcy przychodzą bowiem do urzędu załatwić sprawnie i szybko swoją konkretną sprawę. Urząd de facto pełni role usługodawcy, choć są to usługi specyficzne. Jednak podejście do klienta powinno być takie samo, jak w każdej innej organizacji nastawionej na zysk. Tym zyskiem w przypadku urzędu jest zadowolenie mieszkańców, pracowników, osiąganie sukcesów w postaci lepszego zarządzania czasem pieniędzmi, informacją.
 
Standard Investors in People nie jest nastawiony na procedury i formalizację – bardziej na relacje i komunikację, w oparciu o łatwy, zrozumiały przekaz ( odejście od zawiłego języka urzędniczego)  i podejście zdroworozsądkowe. Stąd wynika jego trudność i być może dlatego cieszy się w Polsce mniejszym zainteresowaniem niż bardzo popularne ISO.  W Wielkiej Brytanii wszystkie instytucje rządowe musza spełniać wymogi standardu. Spełnia je również 74% samorządów, 72 % szkół. W Polsce standard posiadał dotychczas tylko Urząd Miasta Poznania, od grudnia 2011 do grona instytucji spełniających wymogi standardu dołączył Urząd Miasta w Mławie.