Pomiń menu

Legionowo promuje bezpieczne ferie materiał filmowy http://www.youtube.com/watch?v=haI0ruCrroc&feature=plcp&context=C31d675aUDOEgsToPDskK1KhfvaLa-VB0C3-ivi9Zp

Bezpieczne ferie 2012.

Nowe przepisy na stokach.

http://www.youtube.com/watch?v=haI0ruCrroc&feature=plcp&context=C31d675aUDOEgsToPDskK1KhfvaLa-VB0C3-ivi9Zp Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego

Ferie na Mazowszu rozpoczęły się już w poniedziałek 16 stycznia i potrwają do 29 stycznia. Przerwa zimowa to czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństwa na sankach
i nartach, akrobacji na lodowisku. Nietrudno wtedy o wypadek. Dlatego też rodzice i prawni opiekunowie małoletnich powinni porozmawiać z dziećmi na temat zasad bezpiecznego wypoczynku na śniegu – warto je zrealizować już teraz.

Okres zimowych ferii, to czas wzmożonego ruchu autobusów i samochodów, które będą przewozić dzieci na zimowiska. Policjanci wspólnie z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego będą kontrolować te pojazdy. Weryfikowane będzie wyposażenie i stan techniczny pojazdów, a także wymagane dokumenty, przestrzeganie czasu pracy kierowców i ich trzeźwość. Policjanci będą też zwracać uwagę na dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

Tylko niecały sezon działał przepis nakładający obowiązek noszenia kasków przez dzieci jeżdżących na nartach i snowboardach. Od 2010 roku dzieci do 15 roku życia musiały obowiązkowo jeździć w kaskach. Jednak w październiku 2010 roku ustawa
o kulturze fizycznej została zastąpiona ustawą o sporcie, w której o kaskach nic nie było.

Od 31 grudnia 2011 roku na polskich stokach obowiązuje nowe prawo regulowane ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241). Nałożony został obowiązek używania kasków przez jeżdżące na nartach bądź desce dzieci oraz zakaz jazdy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających. Nowa ustawa nakazuje by narciarze lub snowboardziści do ukończenia 16 – tego roku życia mieli na głowach kaski.
Za niedopilnowanie tego nakazu opiekunom dziecka grozi grzywna (nawet do 5 tys. złotych). Nowe przepisy zabraniają także jazdy w stanie nietrzeźwości (zgodnie z art. art. 115 § 16 Kodeksu karnego granicą jest 0,5 promila alkoholu we krwi) lub pod wpływem środka odurzającego. I tu karą może być grzywna również do 5 tys. złotych. Zarządzający terenem narciarskim mogą odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie stoku osobie, której zachowanie na to "wyraźnie wskazuje".

Uprawnienia do kontrolowania narciarzy na stoku i kierowania wniosków o ukaranie przez sąd ma Policja. Funkcjonariusze już od dwóch lat patrolują narciarskie trasy w kraju. Pijanych amatorów białego szaleństwa może wyprosić również obsługa ośrodka.
Nowe prawo nakłada również na narciarzy obowiązek zapoznania się z zasadami korzystania z obiektu. Zasady te powinny być spisane i zawieszone w widocznym miejscu. Korzystający ze stoku mają obowiązek stosowania się do znaków ustawionych na trasie zjazdowej. Muszą również dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności i panujących warunków, także pogodowych. Nałożony został również obowiązek bezzwłocznego informowania ratowników o wypadkach, zaginięciach czy innych niebezpiecznych sytuacjach.

Za niebezpieczną jazdę nie przewidziano kar, ale osobom poszkodowanych
w wypadkach na stokach z powodu niefrasobliwości innych narciarzy czy snowboardzistów łatwiej będzie wyegzekwować odszkodowanie.

Ustawa ustala ponadto – co też ważne zasady finansowania ratownictwa górskiego. Konkretne, corocznie precyzyjnie określane działania TOPR i GOPR w całoście opłacał będzie budżet państwa.

Nowa ustawa nie ogranicza się jednak do kasków, alkoholu i ratownictwa. Wprowadza też kilka innych istotnych regulacji m.in. Dotyczących przygotowania stoków
i informowania o warunkach śniegowych, a także zachowania narciarzy i snowboardzistów na trasie oraz stanu używanego przez nich sprzętu.

Ustawa precyzuje także obowiązki właścicieli wyciągów. Muszą oni zapewnić dużur ratownika górskiego czy wykwalifikowanego ratownika narciarskiego. Nowe przepisy obowiązują tylko na stokach w Polsce. Dlatego też warto przed wyjazdem za granicę poznać miejscowe uregulowania.

Elementem wyprawy na stok, którego nie wolno lekceważyć jest staranny wybór ubioru
i sprzętu narciarskiego. Połączenie dwóch elementów, mianowicie wysokiej klasy odzież ochronna z prawidłowo dopasowanymi butami i nartami pomoże upewnić się, że dzieci
są dobrze przygotowane.

Ustawa o bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, mówi iż dzieci do 16 roku życia muszę jeździć a kasku, a spełnienie tego obowiązku spada
na rodziciców i opiekunów prawnych. Nimniej jednak mimo ustawowego nakazu jazdy
w kaskach – każdy z nas powinien go używać. Nie możemy zapominać, że mimo wielkiej frajdy jaką dają nam sporty zimowe, narciarstwo i snowboard są sportami urazowymi. Warto aby noszenie kasku stało się w dobrym tonie, modą i takim automatycznym odruchem. Tutaj bardzo duża rola rodziców a dziecko wynosi pewne przyzwyczajenia
z domu, jeśli rodzice jeżdżą w kasku to dzieci również.

 

Ewa Milner-Kochańska

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS