Pomiń menu

Ponad pół miliona na rozwój legionowskich dzieci

Ponad pół miliona na rozwój dzieci

czwartek, 12-01-2012, godz. 14.07

624 240 zł to kwota jaką pozyskał Urząd Miasta Legionowo na projekt pt:„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III”, kierowany do uczniów gminnych szkół podstawowych. Głównym celem przyświecającym temu przedsięwzięciu jest poprawa efektów kształcenia oraz minimalizowanie trudności w uczeniu się.

Przed legionowskimi uczniami stoi wielka szansa edukacyjna. Udział w zajęciach odpowiadających indywidualnym, zdiagnozowanym potrzebom uczniów umożliwi rozwój zainteresowań oraz pokonywanie trudności szkolnych. – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za oświatę. Program realizowany będzie do końca 2012 roku i obejmie swoim działaniem wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legionowo. Podczas prawie 7800 godzin zaplanowanych w projekcie, odbywać się będą m. in. zajęcia dla dzieci z problemami w czytaniu, w tym ryzykiem dysleksji, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, logopedyczne czy też rozwijające umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych.

Dofinansowanie w 15 % realizowane jest ze środków krajowych, a 85 % pochodzi
z funduszy Unii Europejskiej. Kwota 82 580 zł zostanie przeznaczona na doposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające prowadzenie poszczególnych zajęć. Pozostała część środków przeznaczona jest na indywidualną pracę z dziećmi.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS