Pomiń menu

E-learning dla organizacji pozarządowych powiatu legionowskiego

E-learning dla organizacji pozarządowych powiatu legionowskiego
(Zam: 12.01.2012 r., godz. 10.30)

Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu programu edukacyjno – doradczego dla pracowników
i działaczy organizacji pozarządowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiększające się obszary wykluczenia społecznego wymagają efektywnych działań, umożliwiających powrót do „normalnego życia”. Najlepszym, sprawdzonym rozwiązaniem tego problemu jest ułatwienie zainteresowanym osobom rozpoczęcia działalności gospodarczej, przynoszącej wiarę we własne możliwości. Niestety, przeszkodą do podjęcia takich działań są bariery prawne i organizacyjne, często wynikające z niewiedzy.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi Niepubliczna Placówka Oświatowa EDUCO TPH Sp.
z o.o. oraz Fundacja „Teraz Mazowsze” realizują, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, projekt „Organizacje Pozarządowe – Lider Ekonomi Społecznej” przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych podjęciem aktywności gospodarczej. Uruchomiona na potrzeby projektu strona internetowa http://www.ekonomiaspoleczna.info.pl zawiera szkolenia realizowane metodą e-learningową
z wykorzystaniem techniki telewizji internetowej. Można tam znaleźć 36 wykładów naukowców
i praktyków z zakresu ekonomii społecznej na temat możliwości organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ich tematyka została opracowana na podstawie analizy problemów zgłaszanych w pierwszym etapie realizacji projektu. Do wykładów dołączone są konspekty
w formie prezentacji, ułatwiające utrwalanie wiedzy i jej wykorzystanie.

 

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS