Pomiń menu

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia MOL w 2011

 Początek nowego roku jest porą bilansów. Pojawiają się wówczas w mediach rozmaite rankingi, podsumowania. Jest to także dobry czas, by niektóre rzeczy pokazać we właściwych proporcjach.

W naszych działaniach w 2011 roku, podobnie, jak w latach poprzednich gros czasu poświęciliśmy na aktywne poszukiwanie rozwiązań trwającego od lat konfliktu, dotyczącego budowy ZZO w Lubartowie.

Włączyliśmy się w publiczną dyskusję nt. ZZO w marcu 2009 r., mając również – jako organizacja – prawo do występowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w charakterze strony – na prośbę mieszkańców zaniepokojonych brakiem konkretnych efektów.

Podsumowując z kolei naszą współpracę z Komitetem Protestacyjnym – w naszym przekonaniu – za najważniejsze uznajemy zrealizowanie przedstawionego przez nas pomysłu skontaktowania się z przedstawicielami Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Mimo początkowych obiekcji, pozostali członkowie Komitetu Protestacyjnego zaakceptowali sam pomysł, jak i treść pisma, efektem czego było zaproszenie do podjęcia rozmów.

W październiku 2011 odbyła się ankietyzacja mieszkańców Lubartowa, w której Stowarzyszenie występowało, jako partner społeczny. Na temat samej ankiety, jak i całego procesu wypowiedzieliśmy się jednak już wyczerpująco i w naszym przekonaniu nie ma potrzeby powielać treści.

Jak wyżej – nie są to jedyne działania podejmowane przez MOL.

Sprawę lokalizacji zatoczki autobusowej przed Merkurym zaczęliśmy drążyć już w listopadzie 2009 roku. Po spotkaniu z Prezesem Panem Grzegorzem Poznańskim wystosowaliśmy pismo do PSS „Jedność" z prośbą o opinię w tej sprawie. Pan Prezes odpowiedział, że nie są zainteresowani zbyciem działek, których właścicielem jest PSS „Jedność", jednakże wyraża chęć nieodpłatnego przekazania tego terenu na proponowany przez stowarzyszenie cel.

Po wymianie korespondencji, między stowarzyszeniem, a Urzędem Miasta, w sierpniu 2010 uzyskaliśmy pozytywna informację o rozpoczęciu prac, związanych z usytuowaniem zatoki dla busów we wskazanym miejscu. Informacją uzyskaną z Urzędu Miasta podzieliliśmy się z mieszkańcami, którzy podpisali petycję i zwracali się do nas o wsparcie.

Na sesji w dn. 31.01.2011 zostaliśmy poinformowani że dokumentacja w zasadzie została już przygotowana.

Postulat przystanku w centrum został zrealizowany w inny sposób, niż proponowaliśmy, jednak – przystanek w centrum – mamy!

Złożyliśmy wniosek do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 o wprowadzenie punktu dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych. Po niewielkich zmianach dokonanych przez radnych na sesji Rady Miasta Lubartów projekt został przyjęty.

I na zakończenie – sprawa pomnika przyrody jeszcze w toku. Ostatnią informację, dotyczącą ustanowienia pomnika przyrody otrzymaliśmy w grudniu 2011 r. Czekamy cierpliwie, bo rozumiemy, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Zwłaszcza, że wbrew temu, co pisał Cyprian Kamil Norwid: „Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno" – my uważamy, że przy odrobinie dobrej woli – porozumienie jest możliwe.

I mamy na to dowody.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania. 

Miasto Obywatelskie Lubartów