Pomiń menu

The Embassy of Switzerland Swiss Contribution Office

Konsekwentne działania prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz przeniesienia lokalizacji ZZO zaowocowały podjęciem współpracy z Władzami miasta przy ankietyzacji Lubartowa.
Wyniki tego badania zostały przedstawione podczas konferencji prasowej w dn. 19.10.2011 r.
Ponieważ wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, iż zależy nam na rozwiązaniu konfliktu przy zachowaniu możliwości dofinansowania tej inwestycji przez fundusze szwajcarskie – po zakończonym procesie ankietyzacji, zwróciliśmy się pismem w dn. 05.11.2011 do Pana Krzysztofa Kaczmarka, National Program Officer w Biurze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z prośbą o informacje, jakie decyzje w świetle otrzymanych wyników podejmie strona Szwajcarska.
Pan Krzysztof Kaczmarek, w piśmie z dn. 08.11.2011 poinformował nas, iż „w dniu 28 października odbyło się spotkanie strony szwajcarskiej z Wnioskodawcą, tj. Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, w obecności przedstawicieli Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu omówienia dalszych kroków w związku z wynikami ankietyzacji.”
W wyniku spotkania uzgodniono, iż Wnioskodawca do końca listopada br. przedstawi szczegółowe informacje na temat możliwości zmiany lokalizacji ZZO.
Również z zadowoleniem i nadzieją odczytaliśmy wiadomość, że strona szwajcarska zaoferowała pomoc, tak by umożliwić podpisanie umowy w przewidzianym w Programie terminie, tj. najpóźniej do dnia 14 czerwca 2012 r.
Pan Krzysztof Kaczmarek podziękował nam za aktywne zaangażowanie się w dyskusje publiczną w sprawie budowy ZZO.
My, ze swojej strony dziękujemy za wykazaną przez stronę szwajcarską chęć zrozumienia istotnej dla nas kwestii zgody społecznej na tego typu inwestycję, jak również osobiście – Panu Krzysztofowi Kaczmarkowi za szybką i wyczerpującą informację. 

Miasto Obywatelskie Lubartów