Pomiń menu

Co się będzie działo w naszej Gminie? – Zebrania wiejskie 2012

Trwają spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami każdej z 16 miejscowości.

Zebrania, które zawsze odbywają się na początku każdego roku, są poświęcone podsumowaniu minionego roku oraz prezentacji bieżących planów (zwłaszcza inwestycyjnych). Informacja o terminie i miejscu zebrania w poszczególnych wsiach zamieściliśmy w Internecie (http://www.tarnowo-podgorne.pl/aktualnosc/artykul/zebrania-wiejskie-2012/), lokalnej gazecie „Sąsiadka-Czytaj” (styczeń 2012) oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych, które znajdują w każdej miejscowości. Duże znaczenie ma w tym przypadku przekazywanie informacji o zebraniu tzw. pocztą pantoflową.  

W zebraniu ze strony władz Gminy zawsze udział bierze Wójt, często z Zastępcą Wójta, Przewodniczący Rady Gminy oraz radni wybrani z danego okręgu wyborczego. Częstym gościem jest radna powiatowa wybrana z naszej Gminy.

Każde zebranie rozpoczyna się od sprawozdania Wójta z realizacji zadań zaplanowanych w danej wsi oraz prezentacji planów. Potem jest czas na zgłaszanie wniosków, uwag i spostrzeżeń mieszkańców.  Zebranie prowadzi sołtys danej miejscowości.

Wnioski i uwagi mieszkańców są analizowane przez Wójta i przekazywane do wykonania odpowiednim Wydziałom.
 

Agnieszka Rzeźnik
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM"