Pomiń menu

Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Wczoraj (26.01.2012 r.) podczas uroczystego ogłoszenia wyników IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji”, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny odebrał wyróżnienie przyznane naszej gminie w kategorii „gminy miejskie”.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim, skierowany został do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz gmin. W ankiecie oceniano m. in. realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury, liczbę podmiotów gospodarczych na terenie gminy, stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców czy też podejmowanie inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska. Legionowo zgłosiło m. in. budowę areny wraz ze zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych, modernizację budynków Miejskiego Ośrodka Kultury czy tez System Gospodarki Odpadami.
 

 

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS