Pomiń menu

Legionowski Rok 2012 Aliny i Czesława Centkiewiczów

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo (25 stycznia 2012 r.), radni miejscy ogłosili rok 2012 – „Rokiem Aliny i Czesława Centkiewiczów”. Wydarzenie to zapoczątkowało obchody mające na celu upamiętnienie postaci tych wspaniały pisarzy i podróżników, których losy splecione zostały z naszym miastem.

Czesław i Alina Centkiewiczowie mieszkali, pracowali i tworzyli w naszym mieście. Czesław Centkiewicz właśnie z Legionowa, 80 lat temu, wyprowadził Pierwszą Polską Wyprawę Polarną, z której wspomnienia spisał w książce „Wyspa mgieł i wichrów”.

Głównymi inicjatorami legionowskich obchodów Roku Aliny i Czesława Centkiewiczów są: Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne. Władze miasta wraz ze Starostwem Powiatowym, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz inicjatorami zawiązały komitet czuwający nad tegorocznymi obchodami. Opracowany przez nich harmonogram przewiduje m. in. reedycję książki „Wyspa mgieł i wichrów”, zorganizowanie konferencji nt. twórczości Centkiewiczów i ich związków z Legionowem, spotkanie z polarnikiem oraz podjęcie współpracy z norweskim miastem Tromsø – będącym bazą początkową wielu wypraw polarnych, w tym „naszej” jubileuszowej.

 

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS