Pomiń menu

Starosta legionowski w debacie pod hasłem „Samorządność filarem kapitału społęcznego”.

Uczestnicz i decyduj

Spotkanie, dotyczące wpierania aktywności mieszkańców w procesie podejmowania lokalnych decyzji, odbyło się w Kancelarii Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej.
Jedną z zaproszonych do dyskusji osób był starosta legionowski Jan Grabiec.
Debata, tocząca się pod hasłem „Samorządność filarem kapitału społecznego”, dotyczyła wzmocnienia możliwości partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw lokalnych.

Jan Grabiec poparł projekt ustawy, przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP, który daje społecznościom lokalnym nowe możliwości wpływania na decyzje samorządu. Projekt wprowadza m.in. obowiązkowe konsultacje społeczne, prawo inicjatywy uchwałodawczej dla grupy obywateli oraz instytucję wysłuchania obywatelskiego w samorządzie. Starosta legionowski przekonywał sceptycznych w większości samorządowców do poparcia tej inicjatywy i korzystania z narzędzi, które daje ustawa, w celu lepszego komunikowania się samorządu z mieszkańcami i włączenia ich do współdecydowania o sprawach lokalnych.