Pomiń menu

Gazeta Zamojska o akcji Masz głos!

W dzisiejszym wydaniu Gazety Zamojskiej ukazał się wywiad z panią Prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa”  Barbarą Kolbus poświęcony działalności Stowarzyszenia „Projekt-Europa”, w tym podejmowanym przez nie działaniom w ramach akcji prowadzonej przez Fundację Batorego oraz Szkołę Liderów: masz głos, masz wybór!

W artykule została ukazana wizja realizacji zadania NaprawmyTo! przez nasze stowarzyszenie oraz argumenty za jego realizacją celem budowania społeczeństwa obywatelskiego.