Pomiń menu

Czerwonak w NaprawmyTo!

Gmina Czerwonak przystąpi do zadania NaprawmyTo! będącej częścią akcji Masz Głos, Masz Wybór!

Pierwsze spotkanie z Władzami Gminy celem prezentacji serwisu NaprawmyTo! oraz zaproszenia do współpracy odbyło się w poniedziałek 23 kwietnia. Z Wójtem Gminy Mariuszem Poznańskim spotkał się przedstawiciel Lepszej Gminy Wojciech Skrzekut.

Wójt dał szansę wdrażania serwisu i powiedział, że będzie starał się, aby alerty były jak najszybciej naprawiane. „Jak coś robić to dobrze.” Być może stworzony będzie również specjalny „naprawczy” budżet.

Informacja o serwisie znajdzie się w najnowszym majowym biuletynie informacyjnym gminy, który dociera do większości jej mieszkańców.