Pomiń menu

Korfantów chce dołączyć do najlepszych!

W dniu 25 kwietnia br w Korfantowie odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji dokonano oceny funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów, jak również dokonano likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach oraz Przedszkola we Włodarach. Radni nie wyrazili zgody na likwidację Gimnazjum Publicznego w Ścinawie Małej wychodząc na przeciw części rodziców. Przedszkolu w Korfantowie nadano imię Misia Uszatka, a także przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

We wolnych wnioskach zabrał głos Prezes Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów Ryszard Nowak, który poinformował radnych o udziale w akcji „Masz głos, masz wybór” oraz zadaniach jakie czekają fundacje, radę i Burmistrza. Mówił o doskonaleniu prowadzonej już formy udostępniania nagrań z sesji Rady Miejskiej, nagrywania posiedzeń Komisji Rady. Proponował wspólne rozmowy na temat doskonalenia kontaktów Radnych z wyborcami, a także realizacji innych zadań wynikających z akcji, wprowadzenia zasad konsultacji społecznych wszystkich uchwał Rady, a nie tylko tej o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiedział o korzyściach jakie wypływają z udziału akcji „Masz głos masz wybór” dla wszystkich stron.

„Pewnie dla niektórych Państwa zmiany, które proponuję są zbyt daleko idące i zbyt rewolucyjne jak na naszą gminę, ale proszę mi wierzyć, że wiele gmin w Polsce stosuje takie standardy, przynosi to wymierne efekty – dołączmy do najlepszych!” – powiedział Ryszard Nowak.