Pomiń menu

Prezes u Burmistrza

Naładowany wiadomościami zdobytymi w Jachrance Prezes Fundacji "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów Ryszard Nowak postanowił w dniu 23.04. br. odwiedzić Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martynę i zachęcić do wspólnego udziału w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Rozmówcy omówili najważniejsze problemy wynikłe z akcji i wyrazili wolę współdziałania. Postanowili sformalizować współpracę w formie porozumienia i powołać zespół,  który będzie monitorował wprowadzanie wszelkich zmian, a jednocześnie będzie otwarty na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi, a przede wszystkim z radnymi i mieszkańcami!