Pomiń menu

Spotkania z Radnymi w dzielnicach Świętochłowic

Rozpoczynamy działania w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór”, której celem jest poprawa komunikacji między mieszkańcami a władzami miast. Wśród tematów wskazanych przez organizatorów, „Wspólni” realizować będą zadanie „Dostępni Radni”.

Dlatego do udziału w tegorocznych akcjach będziemy zapraszać przedstawicieli Rady Miasta, dla których będziemy przygotowywać nowe narzędzia komunikacji z mieszkańcami.

Jednym z celów naszych tegorocznych działań jest poprawa współpracy mieszkańców świętochłowickich dzielnic z ich reprezentantami w Radzie Miasta. Dlatego rozpoczynamy od cyklu spotkań Radnych z mieszkańcami we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W czasie spotkań będziemy omawiać różnice między władzą uchwałodawczą i wykonawczą, ponieważ dostrzegamy wciąż małą wiedzę o kompetencji którymi dysponują Radni oraz władze miast. Będzie to również okazja do dyskusji o sposobach ożywienia świętochłowickich dzielnic oraz aktywizacji ich mieszkańców.

Więcej na: www.wspolneswietochlowice.pl

Informacje prasowe o spotkaniach:

http://www.swce.pl/Spotkania-z-radnymi,11146

http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/1376513,wspolne-swietochlowice-rozpoczynaja-cykl-spotkan-z-radnymi,id,t.html?kategoria=678#dd015f2f8687c6f9,1,3,60

http://swiony.pl/i,spotkania-z-radnymi-w-bibliotekach,200274,804854.html