Pomiń menu

Spotkanie służb miejskich

30 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Trzebiatowie odbyło się spotkania wszystkich służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości w Gminie Trzebiatów. Służby wyraziły chęć współpracy przy obsłudze systemu NaprawmyTo!

W spotkaniu udział wziął zastępca Burmistrza Trzebiatowa, przedstawiciele Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gminnego „Mrzeżyno”, oraz Referatu Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Celem spotkania było przedstawienie i zaprezentowanie służbom miejskim internetowego systemu naprawmyto.pl, który wkrótce zostanie wprowadzony w Gminie Trzebiatów. Uczestnicy spotkania ustalili także podział odpowiedzialności za przekazywanie alertów oraz wzajemną współpracę w tym zakresie.

Przedstawiciele wszystkich służb ustali, iż miesiąc po wprowadzeniu systemu NaprawmyTo! w Gminie Trzebiatów odbędzie się ponowne spotkanie w celu zapoznania się z poprawnym funkcjonowaniem systemu.