Pomiń menu

Zamojskie spółdzielnie na tak?

Na terenie Miasta Zamość funkcjonuje wiele podmiotów odpowiedzialnych za infrastrukturę i budynki. Obok Urzędu Miasta i jednostek od niego zależnych istnieją dwie spółdzielnie mieszkaniowe oraz liczne wspólnoty.

W piątek (tj. 27.04.2012r.) przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia „Projekt-Europa” – Barbara Kolbus oraz Katarzyna Miska, spotkały się z Prezesami zamojskich spółdzielni mieszkaniowych celem przedstawienia idei zadania NaprawmyTo!

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego – Pan Jerzy Nizioł wyraził wielką nadzieję na powodzenie wdrożenia w naszym mieście serwisu NaprawmyTo! Zgodził się na pełną współpracę spółdzielni w ramach projektu, a tym samym dalszy rozwój narzędzia. Obsługą zgłoszeń przesyłanych przez serwis NaprawmyTo! zajmować będzie się niedawno powstała komórka odpowiedzialna za porządek miasta. Stowarzyszenie pozyska również do spółdzielni dokładny plan nieruchomości, które są w zasobach spółdzielni.

W Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego Panie spotkały się z Wiceprezesem spółdzielni. Pan Jacek Szkałuba był zainteresowany tematem oraz możliwościami jego wdrożenia również przez jego spółdzielnie. Jednak poprosił o czas celem bliższego przyjrzenia się przez cały Zarząd zaletom NaprawmyTo! Kolejne spotkanie zostało wyznaczone na 8 maja na g. 9:00.