Pomiń menu

22 rocznica pierwszych wyborów samorządowych w Polsce

Lata 1989 -1990 przyniosły Polsce wiele zmian o charakterze ustrojowym. Jedną z takich reform było wprowadzenie na terenie naszego kraju odrodzonego samorządu terytorialnego. W roku 1990 odbyły się pierwsze w Polsce po II wojnie światowej wybory do organów samorządu terytorialnego.

W pierwszych wyborach samorządowych głosować można było tylko na przedstawicieli wybieranych do rad gmin. Wybory zostały zarządzone na dzień 27 mają 1990 roku przez Prezesa Rady Ministrów- Tadeusza Mazowieckiego.

Frekwencja w wyborach wyniosła 42,27%.

Zbiorcze wyniki wyborów wyglądały w sposób następujący:

  • Komitety Obywatelskie „Solidarność” – ok. 53,1% głosów
  • Lokalne komitety wyborców – 24,7% głosów
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,3% głosów
  • Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej – 2,7% głosów
  • Stronnictwo Demokratyczne – 2,1% głosów
  • Konfederacja Polski Niepodległej – ok. 1% głosów.
Pierwszym burmistrzem  w ,,wolnej” Złotoryi został Kazimierz Zwierzyński a radnymi na kadencje 1990-1994 zostali:
1. Adaszek Zdzisław 15. Mrzyk Andrzej
2. Antonowicz Leszek 16. Pasterniak Wanda
– v-ce przew.(od 18.09.1990 r.)
3. Bębenek Artur 17. Radjusz Władysław
4. Gaweł Mirosław 18. Regulska Urszula
5. Gawroński Andrzej
– v-ce przew.(do 18.09.1990 r.)
19. Ruta Kazimierz
6. Glista Teresa 20. Skała Piotr
7. Gruszczński Zbigniew 21. Skucha Kazimierz
8. Jurewicz Jan 22. Soja Zbigniew
9. Kardasz Leszek 23. Szałas Helena
10. Kucharska Eugenia 24. Tkaczyk Wiesław
11. Kukla Kajetan 25. Wolski Grzegorz
12. Kusek Jan – przew. 26. Woźniak Wiesław
13. Leszczyński Wacław 27. Zimny Bolesław
14. Łojko Ryszard 28. Zwierzński Kazimierz