Pomiń menu

W dniu 4 maja br Prezes Ryszard Nowak przesłał na ręce Burmistrza Korfantowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej rekomendacje do porozumienia jakie mają podpisać przedstawiciele fundacji i samorządu. Fundacja rekomenduje następujące działania do realizacji:

1. Nagrywanie sesji i komisji Rady Miejskiej i udostępniania nagrań na stronie WWW;

2. Wprowadzenie dyżurów, radnych miejskich i radnego powiatowego poza Urzędem Miejskim;

3.Założenie i udostępnienie adresów e’mail wszystkich radnych oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego i podanie do wiadomości na stronie UM;

4. Wprowadzenie e’formularzy za pośrednictwem, których będzie można załatwiać sprawy w Urzędzie Miejskim;

5.Wprowadzenie zasady uczestnictwa radnych we wszystkich zebraniach mieszkańców w swoim okręgu wyborczym;

6. Konsultowanie projektów uchwał rady z mieszkańcami;

7. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej;

8.Ustalenie jednego numeru telefonu w gminie oraz adresu e’meil pod hasłem „Naprawmy to” do zgłaszania różnego rodzaju interwencji i podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, tablicach ogłoszeń, i na stronie WWW;

9. Zachęcanie mieszkańców do poprawy estetyki środowiska zamieszkania i dbałości o wspólną przestrzeń;

10. Umieszczenie na stronie WWW informacji o działalności Miejskiej Komisji d.s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

11. Rozważenia wsparcia dla kawiarni bezalkoholowej w zakresie działań z profilaktyki AA;

12. Powołanie grupy wsparcia dla trzeźwych alkoholików z zawodowym terapeutą;

13. Rozważenie możliwości wprowadzenia do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby spośród trzeźwych alkoholików;

14. Powołanie wspólnego zespołu monitorującego przebieg kampanii w gminie;

15. Opracowanie i wydrukowanie ulotki o celach i zadaniach kampanii i rozpowszechnienie wśród mieszkańców;

16. Wzajemne informowanie o podejmowanych działaniach w ramach kampanii, informowanie prasy lokalnej i innych mediów;

17. Wzajemne dbanie o pozytywny wizerunek partnerów, jako godnych zaufania i konsultowania wzajemnie ważniejszych decyzji w ramach kampanii „Masz głos, masz wybór”.

Pewnie dużo tego, ale o te sprawy warto zawalczyć!