Pomiń menu

Ankieta „Dostępni Radni w gminie Nieporęt”

W dniach 19-20.05.2012 r. Fundacja Moc Kobiet oraz Inicjatywa Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO przeprowadziły ankietę wśród mieszkańców gminy Nieporęt. Na pytania odpowiedziały 284 osoby, poniżej prezentujemy wyniki ankiety.

87% badanych nie wie, kiedy dyżuruje ich radny, jednocześnie 11% deklaruje chęć skorzystania z takiego dyżuru. Zbliżony jest wynik osób, które nie wiedzą, jakie kompetencje ma radny (74%) do odsetka osób, które nie wiedzą, czy skorzystałyby z dyżuru radnego (68%). Jednocześnie zdecydowana większość deklaruje, iż informacja o dyżurach radnych (98%), nota biograficzna ze zdjęciem (83%) oraz dane kontaktowe (84%) powinny znaleźć się na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Nieporęt. 99% osób chce umieszczenia numeru telefonu do radnych, 59% adresu e-mail, jednocześnie tylko 1% wskazuje takie formy kontaktu jak Skype i Gadu-Gadu.

W związku z ankietą Fundacja Moc Kobiet oraz INFO podjęły wspólną decyzję o dalszych działaniach związanych z akcją „Dostępni Radni”. Naszym priorytetem będzie umieszczenie na stronie Urzędu Gminy Nieporęt krótkich notek biograficznych radnych wraz ze zdjęciem, informacją o dyżurach oraz co najmniej jedną z form kontaktu, preferowanych przez osoby, które wzięły udział w ankiecie (telefon, mail).

Marta Damm – Świerkocka

Ankieta „Dostępni Radni w gminie Nieporęt”
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór
1 Czy jest Pan/Pani mieszkańcem gminy Nieporęt?
TAK* 284 100%
NIE
2 Czy wie Pan/Pani, kto jest Radnym w Pana/Pani okręgu?
TAK 62 22%
NIE 222 78%
3 Czy wie Pan/Pani, jakie kompetencje ma Radny?
TAK 65 23%
NIE 210 74%
CZĘŚCIOWO 9 3%
4 Czy wie Pan/Pani, kiedy ma dyżur Pana/Pani Radny?
TAK 37 13%
NIE 247 87%
5 Czy korzystał/a Pan/Pani z dyżuru Radnego?
TAK 9 3%
NIE 275 97%
6 Czy skorzystałby/aby Pan/Pani z dyżuru Radnego?
TAK 31 11%
NIE 60 21%
NIE WIEM 193 68%
6 Czy informacja o dyżurach Radnych powinna być
na stronie Urzędu Gminy Nieporęt?
TAK 278 98%
NIE 0
NIE WIEM 6 2%
7 Czy na stronie Urzędu Gminy Nieporęt powinna być
informacja o Radnych ze zdjęciem i krótkim życiorysem?
TAK 236 83%
NIE 23 8%
NIE WIEM 25 9%
8 Czy na stronie Urzędu Gminy Nieporęt powinny być
dane kontaktowe do Radnych?
TAK 239 84%
NIE 8 3%
NIE WIEM 37 13%
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w pytaniu 8
proszę o wybranie preferowanych form kontaktu z Radnymi,
które powinny być umieszczone na stronie Urzędu Gminy Nieporęt.*
TELEFON 281 99%
MAIL 168 59%
SKYPE 3 1%
GADU-GADU 3 1%
INNE 0
Ankieta przeprowadzona w dniach 19-20.05.2012 r. na 284 osobach
* pod uwagę były brane ankiety wyłącznie z odpowiedzią „TAK” na pytanie pierwsze
* przy pytaniu ostatnim można było wskazać kilka odpowiedzi