Pomiń menu

Jeżeli dziś piątek to …

... to czas na opracowanie strategi działań promocyjnych narzędzia NaprawmyTo!.

W dniu dzisiejszym zbiera się Zarząd Stowarzyszenia „Projekt-Europa”. W planie między innymi określenie grup docelowych promocji, przygotowanie harmonogramu spotkań informacyjnych oraz warsztatów, wypracowanie wizji projektu plakatu informacyjnego, a także kolejnych spotów, które promować będą akcję.