Pomiń menu

Fundusz Korkowy w Zielonce

Fundacja Kolos w dniu dzisiejszym rozpoczęła monitoring Funduszu Korkowego w mieście Zielonka.

Dzisiaj udało na się pozyskać sprawozdanie za rok 2011 i Miejskie programy rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011 i 2012, poszukiwane materiały były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Zielonki. Następnym krokiem będzie ich analiza i umówienie się na wywiady z Burmistrzem Miasta Zielonka i Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak to się mówi pierwsze korki za nami te łatwiejsze, a teraz tylko pod górkę.