Pomiń menu

„Pierwsze koty za płoty”

24 maja w czytelni czasopism Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie odbyło się spotkanie burmistrz Nysy pani Jolanty Barskiej z mieszkańcami Gminy. Tematem spotkania była prezentacja nagrodzonych prac w konkursie architektonicznym przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich z Opola na temat: „Koncepcja zagospodarowania nyskiego Rynku i ulic przyległych”.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się koncepcja dotycząca przebudowy ulicy Celnej, jednej z głównych odnóg rynku. Przebudowa jej wizerunku jest przewidziana w pierwszej kolejności. Część proponowanych w tym planie założeń wzbudziła kontrowersje wśród przybyłych na spotkanie mieszkańców. Mieli oni swoje negatywne uwagi co do proponowanych rozwiązań. Przedstawili także swoje pomysły, które według nich byłyby korzystniejsze, i w efekcie zaspokoiłyby ich potrzeby funkcjonalne i estetyczne.
Pani burmistrz wraz z zastępcą Piotrem Walachem i architektem Markiem Nowickim udzielili wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na nurtujące mieszkańców pytania.
Ponadto zebrano wszystkie negatywne głosy nysan i wyrażono chęć, a nawet konieczność zorganizowania kolejnego spotkania poświęconego temu tematowi. Dlatego też w połowie czerwca planowane są kolejne konsultacje społeczne z mieszkańcami.