Pomiń menu

Piknik Rodzinny „Majówka” 2012. W ramach programu Masz Głos Masz Wybór”

06.05.2012 dziś dzień podsumowania II Pikniku Rodzinnego "Majówka" 2012 w Sołectwie Ulaszewo Ludwikowo.

Podczas pikniku przeprowadzony był konkurs wiedzy o sołectwie i sonda w której mieszkańcy mieli odpowiedzieć na kilka pytań na temat naszych władz lokalnych i potrzeb jakie powinny być wdrożone.

Treść sondy

SONDA

W ramach akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

1.Czy znasz swojego Radnego z imienia i nazwiska.  TAK / NIE

 2.W jaki sposób kontaktujesz się ze swoim Radnym

  1. Osobiście ( czy wiesz gdzie mieszka)
  2. Pisze list ( czy znasz adres do korespondencji)    TAK    NIE
  3. Wysyłam emaila ( czy znasz adres e-mail)             TAK    NIE
  4. Telefonicznie (czy znasz numer telefonu)                TAK    NIE
  5. W ogóle się nie kontaktuję                                         TAK    NIE

(Jeśli TAK to dlaczego)

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 1. Czy Radni powinni mieć ujednolicony adres e-mail do kontaktu z mieszkańcami

             Np. imie.nazwisko@starabiała.pl                   TAK    NIE

4.  Czy Radni powinni prowadzić dyżury w swoich okręgach

(Jeśli tak to, w jakich godzinach …………..)              TAK    NIE

 5. Czy Sesje Rady Gminy powinny być filmowane lub transmitowane online i udostępniane publicznie

                                                                                        TAK    NIE

 6. Czy chcesz być informowany o obradach komisji odbywających się w Gminie Stara Biała

                                                                                        TAK    NIE

7. Co byś chciał (a) zmienić, naprawić, udoskonalić lub zrealizować.

Pytanie otwarte opisowe.