Pomiń menu

Radny Janusz Wójcik z nami!

Radny Powiatu Nyskiego i Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Janusz Wojcik złożył pisemna deklarację przystąpienia do akcji Masz Głos, Masz Wybór.

W piśmie do Prezesa Fundacji Przyszłość i Rozwój pisze: „…Odpowiadając na pana pytanie, z przyjemnością pójdę z każdym kto w swoim postępowaniu będzie miał na celu dobro naszego regionu, a w życiu osobistym będzie osobą uczciwą, rzetelną oraz przestrzegającą prawo…” Ponadto Janusz Wójcik podał do publicznej wiadomości adres e-mailowy, telefony prywatny i służbowy za pośrednictwem których można się z nim kontaktować. Telefon służbowy ma ponadto służyć również realizacji zadania Naprawmy to!.

Na koniec Janusz Wójcik stwierdził: „… zapewniam Pana, że wszelkie propozycje z Waszej strony, które będą służyć dobru naszej gminy, uzyskają moje wsparcie i pomoc w ramach moich możliwości i kompetencji.” Zatem trzymamy za słowo!