Pomiń menu

Ruszył serwis NaprawmyTo!

Trzebiatów jako pierwsza gmina w województwie zachodniopomorskim wprowadza internetowy serwis NaprawmyTo! pozwalający mieszkańcom zgłaszanie problemów zaobserwowanych w przestrzeni publicznej. Ten innowacyjny projekt, który sprawdził się w wielu miastach Polski pozwoli na lepszą komunikację pomiędzy mieszkańcami a służbami miejskimi odpowiedzialnymi za porządek i czystość w gminie. Przy wsparciu i współpracy z organizacjami społecznymi, pilotażowy projekt Gmina Trzebiatów realizować będzie do końca 2012 roku.

Projekt Naprawmy To! jest jednym z zadań tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór organizowaną przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Celem akcji Masz Głos, Masz Wybór jest wspieranie uczestników oraz promocja działań sprzyjających budowie skutecznej współpracy między mieszkańcami a władzami samorządowymi, włączaniu mieszkańców w sprawy gminy oraz poprawie przepływu informacji na poziomie lokalnym. W tym roku Gmina Trzebiatów współpracuje z Inicjatywą Obywatelską Trzebiatów-Centralny.

Bardzo się cieszę, że to sami mieszkańcy wyszli z taką propozycją, aby włączyć naszą gminę do akcji Masz Głos, Masz Wybór i tym samym wprowadzić serwis Naprawmy To!. Mam nadzieję, że ten ciekawy pomysł sprawdzi się w naszej gminie, a sami mieszkańcy z chęcią będą zgłaszać problemy – powiedział Zdzisław Matusewicz, Burmistrz Trzebiatowa.

Podstawową funkcją serwisu Naprawmy To! jest mapowanie, zgłaszanie problemów i spraw wymagających załatwienia w przestrzeni publicznej, m.in. w takich obszarach jak infrastruktura (dziury w drogach, niedziałające światła), czystość publiczna (brak śmietniku na plaży, dzikie wysypisko) czy bezpieczeństwo (zniszczona studzienka, doświetlanie niebezpiecznych miejsc). Można to zrobić w prosty sposób poprzez stronę internetową trzebiatow.naprawmyto.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie, a odpowiedni komunikat przekazywany do instytucji publicznych odpowiedzialnych za daną kwestię. Tym sposobem serwis może służyć jako kanał dwustronnej komunikacji na linii władza-obywatele.

Obecnie sami zapoznajemy się z poprawnym funkcjonowaniem serwisu. Nam jako mieszkańcom gminy szczególnie zależy na czystości i porządku w najbliższym otoczeniu. Myślę, że poprzez wprowadzenie NaprawmyTo! zachęcimy mieszkańców do dbania o wspólną przestrzeń publiczną – powiedział Leszek Mączyński, koordynator projektu w gminie.

W Trzebiatowie do współpracy przy obsłudze serwisu zostały zaproszone wszystkie gminne instytucje odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości – Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, Straż Miejska, Referat Planowania i Ochrony Środowiska, Zakład Gminny „Mrzeżyno” oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” Sp. z o.o.

Liczymy, że w przyszłości oprócz jednostek organizacyjnych gminy do projektu przystąpią także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – dodał Leszek Mączyński.

Już po kilku godzinach funkcjonowania serwisu, mieszkańcy gminy zaczęli zgłaszać problemy. Jeden zgłoszony problem udało się szybko rozwiązać – mianowicie niedziałająca sygnalizacja świetlna na remontowanej drodze.

Komunikat o przystąpieniu partnerstwa Gminy Trzebiatów i Inicjatywy Trzebiatów-Centralny do akcji Masz Głos, Masz Wybór pojawił się na oficjalnej stronie miasta www.trzebiatow.pl