Pomiń menu

Strona Sołectwa Lipka Wielka na Facebook-u

Akcję Masz Głos, Masz Wybór rozpoczęłam od siebie, zakładając dla miejscowości, której jestem sołtysem stronę na Fb.

Zaglądają na nią głównie młodzi mieszkańcy. Mam nadzieję, że w moje ślady pójdzie pozostała brać sołecka,  a może i Urząd Miasta i Gminy!?

Luch Katarzyna