Pomiń menu

Święto Samorządu Lokalnego w gminie Nieporęt – materiały prasowe

Dwudziesta druga rocznica pierwszych wyborów do rad gmin to doskonała okazja do spotkania radnych z mieszkańcami. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacja Moc Kobiet oraz Inicjatywa Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO zorganizowały Święto Samorządu Lokalnego.

Korzystając z uprzejmości gospodarzy jednej z największych imprez w gminie Nieporęt – „U-rodzin Sołtysa”,  zaproszono wszystkich radnych gminnych  do spotkania się z mieszkańcami. 27 maja radni, oznaczeni specjalnymi naklejkami, ułatwiającymi ich rozpoznanie, przez dwie godziny byli dostępni dla wszystkich osób, zgromadzonych na imprezie, odpowiadali na pytania i zapraszali na swoje dyżury.  W tym czasie wolontariusze rozdawali mieszkańcom poradnik „Orientuj się! Twoja Karta Praw Mieszkańca”.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolskie przedsięwzięcie angażujące obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy. Została zainaugurowana w 2002 roku i do tej pory objęła swoim działaniem 600 gmin w całej Polsce. W kwietniu 2012 roku, dzięki inicjatywie dwóch organizacji pozarządowych, objęła również gminę Nieporęt.

W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór planujemy pakiet działań pod nazwą „Dostępni Radni w gminie Nieporęt” – inicjatorka spotkań z radnymi, Prezes Fundacji Moc Kobiet i jednocześnie członek zarządu Inicjatywy Nieporęckiego Forum Obywatelskiego INFO, Marta Damm – Świerkocka ma konkretny pomysł na nieporęckich radnych. Aktualnie na stronie Urzędu Gminy znajdują się informacje o dyżurach sześciu z piętnastu radnych gminnych.  Według ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród osób zamieszkujących gminę Nieporęt, aż 78% badanych nie wiedziało, jak nazywa się radny z ich okręgu, tylko 3% korzystało z dyżurów. Bardzo byśmy chcieli, by na oficjalnej stronie pojawiła się specjalna zakładka, gdzie będzie można znaleźć zarówno zdjęcie, jak również dane kontaktowe, informacje o dyżurach oraz krótki opis dotychczasowych działań wszystkich radnych. W ten sposób osoby, które jak ja są mieszkańcami gminy od niedawna, poznają swoich radnych bliżej. Kolejnym działaniem będzie zwrócenie się do Urzędu Gminy o zamieszczenie Karty Praw Mieszkańca. Liczymy na przychylność zarówno urzędu, jak i samych radnych.

Akcję „Dostępni Radni w gminie Nieporęt” poparł oficjalnie wielki autorytet w zakresie samorządu terytorialnego, profesor Jerzy Regulski – doradca społeczny  Prezydenta RP do spraw samorządu, poseł Dariusz Rosati, poseł Andrzej Halicki oraz posłanka Alicja Olechowska. Akcję wspierają także starosta legionowski Jan Grabiec oraz wicestarosta Robert Wróbel.

Marta Damm – Świerkocka